Now Playing Tracks

Así es... o no...: (Reedición) 89 anos

Texto escrito hace dos años, pero que mantiene y mantendrá toda su vigencia mientras el R.C. Celta exista.

89 anos! Desde que ten un memoria o Celta sempre estivo aí. Os tempos pasan, as circunstancias cambian. Vanse uns xogadores e chegan outros, trocan os corpos técnicos e mailas directivas, e outro tal acontece nos teatros das nosas vidas: desfilan os personaxes, algúns baixo a luz directa dos focos, outros á penas iluminados por tenues reflexos… nós mesmos evolucionamos e trocamos, pero o Celta segue aí. 

Quen dos que estades a ler isto ten a ousadía de dicir que o Celta non é unha parte central da súa vida? Pode que por tempadas mesmo lle sexamos infieis, o teñamos algo esquecido e mesmo que o deixemos en segundo plano tras outras prioridades e obrigas… coa seguridade egoísta e a confianza cega de que cando queramos volver elsempre estará aí para nós… sen nolo reprochar nin pedir contas.

Seguir leyendo

We make Tumblr themes